Tekster om
Karmels spiritualitet

Alt i Karmel er gennemtrængt af
Hans Guddommelige Nærvær.

Man kan så at sige indånde det overalt.

Jeg glemmer til stadighed,
at jeg er på jorden.

.

 

Karmel er himlen.

 

.

 

(Skt. Teresa de los Andes)

Indre bøn og kontemplation

Indre bøn og kontemplation

Alt hvad vi gør i Karmel har på en eller anden måde den indre bøn til formål. Det er bønnen, som giver alt andet dets mening. Hele klosterobservansen står i bønnens tjeneste. Den er en forberedelse til bønnen eller skaber en atmosfære som fremmer bønnen.

læs mere
KLAUSUREN

KLAUSUREN

Fremfor alt er klausuren et sted, hvor vi og Jesus, din Brudgom, kan færdes uforstyrret, i glæde over hinandens selskab.”Den som ikke har oplevet det kan ikke ane, hvilken lykke vi føler ved disse stiftelser, når vi endelig befinder os indenfor klausuren, hvor ingen af verdens mennesker kan komme ind, for hvor meget vi end elsker dem, er vores kærlighed ikke så stor, at vi ville undlade at føle den store vederkvægelse det er at få lov at leve i ensomhed.

læs mere
Som en ren og udelt bønnens flamme

Som en ren og udelt bønnens flamme

Karmeliterordenen kaldes for ”spansk ild i en østerlandsk lampe”. Hvem der gav den denne betegnelse, eller hvor eller hvornår, ved jeg ikke. Men jeg finder udtrykket tiltalende; det skaber atmosfære og virker inspirerende.
En østerlandsk lampe – for karmeliterordenen stammer fra bjerget Karmel, som ligger i Israel. Dér møder vi eneboerne, som har viet deres liv til Vor Frue af Karmel. Utrætteligt våger de og beder, mediterer på Guds ord og arbejder i stilhed, omgivet af Karmels skønhed. Den spanske ild er antændt af Teresa af Avila og Johannes af Korset…

læs mere
GUD ER DET VÆRD!…

GUD ER DET VÆRD!…

“Gud er det værd”, det er det, munken eller nonnen vil sige med sit liv.
Der er sagt meget – også meget vrøvl om cølibatet – især verdenspræsternes. F.eks. at de skulle have mere tid til overs til menigheden. Men når jeg tænker på de dynamiske af mine venner, der har job med store ansvar, så ved jeg snart ikke, hvem der er mest effektive. Eller rettere: det ved jeg godt, og det er ikke mig og det er ikke præsterne.
Men cølibatet kan da heller aldrig nogensinde forklares med at liv som arbejdsbi, hvor man tilsidesætter sig selv for at slide sig selv op for en himmelsk belønning. Det er en karikatur, og den er ikke til at grine af. Cølibatet er flere andre ting: Det er et tegn, og det er en hemmelighed…

læs mere
Det profetiske element i den karmelitiske karisma

Det profetiske element i den karmelitiske karisma

Alle kristne deler Kristi trefoldige ophøjethed – præst, profet og konge. Helt tilbage til vor ordens grundlæggelse har vi karmeliter haft et særligt profetisk formål, som stammer fra Elias-siden i vores spiritualitet. Den kontemplative Elias skikkelse har haft en meget stor indflydelse på vores spiritualitet. Vi lærer af ham at lytte efter Guds stemme i det uventede…

læs mere
Det kontemplative kald

Det kontemplative kald

Hvad betyder det at søge Den Levende Guds ansigt? Jovist, vi har fra vores tidligste barndom lært at Gud er overalt og derfor er der ingen grund til at lede efter ham. Gud på sin side, er også i en vis forstand, undvigende. Vi ved qua vores erfaring, at kun Gud ultimativt kan tilfredsstille os, idet vi er skabt med en evne til at rumme Gud. Guds længsel er at blive forenet med os..

læs mere

Jeg har fundet himlen på jorden,
siden himlen er Gud, og Gud er i min sjæl.

Min mission i himlen bliver at tiltrække sjæle, hjælpe dem med at gå ud af dem selv, for at holde fast ved Gud,
med en spontan, kærlighedsfyldt handling og at beholde dem indeni den store, indre stilhed,
som gør Gud i stand til at sætte sit præg på dem,
at forvandle dem til sig selv.

(Skt. Elisabeth af Treenigheden)