Vort kloster

Sankt Josefs Karmel i Hillerød

Sankt Josefs Karmel er det første Karmeliternonnekloster i Danmarks historie. Klostret blev grundlagt den 13. maj 1999 af søstre fra Den Barmhjertige Kærligheds Karmel i Glumslöv i Sverige, da den første hellige messe blev fejret og det hellige Sakramente blev anbragt i tabernaklet.

Allerede den 16. juli samme år indtrådte den første postulant. Og allerede i 2000 kunne søstrene ved hjælp af gaver og donationer fra forskellige store og små velgørende organisationer og private personer, begynde at ombygge gården til et kloster.

I løbet af de efterfølgende år har Herren kaldet flere til at tjene ham i Karmels kontemplative liv. I dag er vi 9 søstre fra forskellige nationaliter. Vores liv er helt viet til bøn for Kirken og for mennesker.

Vigtige datoer:

 

* Den 12. maj 1999: De første søstre ankom til Hillerød

* Den 29. april 2001: Klosterkirken blev indviet til Maria Regina Pacis (Maria Fredens Dronning).

* Den 15. oktober 2006: På den hellige Teresa af Avilas højtid, indviede Biskop Czeslaw Kozon klostret med den pavelige klausuroprettelse.

Karmel i Danmark

Karmeliterordenen kom til Danmark i det 15. århundrede. Til Skælskør (1418), Helsingør (1430. Foto tv.), Sæby (1462), Århus (1482) og Assens (i begyndelsen af 1500).

Kong Kristian II skænkede karmeliterne en gård i København. Den blev anvendt som studenterhus for de karmeliter, som studerede ved universitetet. Selv i Landskrona, Varberg og Sölvesborg i det sydlige Sverige, som dengang tilhørte Danmark fandtes der karmeliterklostre.

Karmeliterne havde et godt rygte som sjælesørgere og prædikanter. Deres ærbødighed overfor Maria gjorde dem populære blandt befolkningen. Den mest indflydelsesfulde karmeliter i Danmark har været reformatoren Povl Helgesen.

F.eks. skiftede byen Sæby navn efter at karmeliterklostret var blevet grundlagt i byen, og kaldtes “Mariestad” helt frem til reformationen. Endnu i dag findes Marias billede i byvåbnet.

Alle de nævnte klostre var beregnet for brødre, men da Karmeliterordenen efter flere århundreders fravær kom tilbage til Danmark igen, skete det gennem nonner fra den “uskoede”, dvs. den reformerede gren af ordenen – for at grundlægge Skt. Josefs Karmel.

Fotos fra klosteret

‘Oh sjæl, den smukkeste af alle skabninger,

som så ivrigt længes efter at kende det sted, hvor din Elskede er,
for at du kan se ham og blive forenet med ham.

Du er selv det tabernakel, hvor han dvæler,
det hemmelige rum, hvor han har trukket sig tilbage,
hvor han er skjult.

Glæd der derfor og jubl for alt dit gode,
og hele dit håb er dig så nær,
er indeni dig.’

Skt. Johannes af Korset

‘Oh sjæl, den smukkeste af alle skabninger,

som så ivrigt længes efter at kende det sted, hvor din Elskede er,
for at du kan se ham og blive forenet med ham.

Du er selv det tabernakel, hvor han dvæler,
det hemmelige rum, hvor han har trukket sig tilbage,
hvor han er skjult.

Glæd der derfor og jubl for alt dit gode,
og hele dit håb er dig så nær,
er indeni dig.’

Skt. Johannes af Korset