Vort Liv

Vores kommunitet

Vores kommunitet består p.t. af ti søstre med højtidelige løfter. Vi er af forskellig nationalitet: dansk, svensk, norsk, vietna-mesisk, polsk, hollandsk, chilensk og ungarsk.

Men vores fælles sprog er selvfølgelig dansk, som også er det sprog vi bruger i tide-bønnerne.

‘Det er umuligt at forestille sig, hvor lykkelig jeg er.
Jeg føler fred, så fortrolig en glæde,
at jeg siger til mig selv,
at hvis mennesker ude i verden
kunne se den lykke,
ville de skynde sig at lukke sig inde i klostre.’

 Skt. Teresa de los Andes

‘Det er den måde,
vi lever vores liv på:
ved at bede,
arbejde
og at le.
Gud er kærlighed og glæde,
og Han kommunikerer det til os’


Skt. Teresa de los Andes

Den daglige rytme

Hvad der vil ske i løbet af en almindelig dag er fastlagt i de forfatninger, der gælder for hele ordenen.

Tiderne bestemmer det enkelte kloster individuelt, og de kan ændres. Der er nogle faste poster, som aldrig kan udelades, bare flyttes.

Hver dag fejres messe, og syv bønner synges, som regel sammen i koret. Derudover kommer andre mundtlige bønner og to timers meditation eller stille bøn samt en times åndelig læsning.

For at nonnernes liv bliver en uafbrudt bøn, er det nødvendigt, at de har faste tidspunkter til at bede. Vi har også regelmæssigt eremitdage, hvor hver nonne har mere tid alene.

Bøn og åndelig læsning

Eftersom bønnen er en venskabelig samtale med Gud, “han som taler til mænd og kvinder som til sine venner og som forbliver hos dem for at drage dem til sig og give dem del i sit eget liv” foreskriver Reglen, at søstrene stadig skal bevare Herrens ord i deres ånd og i deres hjerte.

De skal nøje studere og meditere over hele Den hellige Skrift – især Evangeliet  – for således at opnå kundskab om Jesus Kristus… De skal afsætte ca. en time daglig til åndelig læsning.

(Konstitutionerne nr. 80)

Hvordan ser vores dag ud?

5:00 VÆKNING
5:30 LAUDES
6:00 MORGENMAD
6:45 INDRE BØN
7:45 TERTS
8:00 MESSE (/åndelig læsning hvis messen
er senere)
9:00 ÅNDELIG LÆSNING
10:00 ARBEJDE
12:00 SEXT + ANGELUS
MIDDAGSMÅLTID + OPVASK
14:15 HVILE-OG FRITID
15:15 NON
16:00

ARBEJDE

NOVICIATS UNDERVISNING

17:00 INDRE BØN
18:00 VESPER + ANGELUS
18:30 AFTENSMAD
19:15 REKREATION (Fælles samvær)
20:10 KOMPLETORIUM + MATUTIN
21:00 SOVETID

Bøn og liturgi

Den hellige liturgi er det højeste udtryk for vor deltagelse i Kristi bøn.

Denne deltagelse forlænges dagen igennem i den personlige bøn.

(Konstitutionerne nr. 63)

Bøn og arbejde

Arbejdet og al anden beskæftigelse skal være forenelig med tavsheden, så at klostret i sandhed bliver et bønnens hus.

(Konstitutionerne nr. 82)