Er du kaldet?

At føle sig kaldet
til Gudsviet liv

En ‘stille, lille stemme’ får sig til at blive hørt i hjertets dybder, forsigtigt insisterende, forsigtigt tiltrækkende…

Dette er måske en facet af den måde, hvorpå et kald til det religiøse liv manifesterer sig, selvom det forbliver mystisk og ikke er udtrykkeligt.

Utallige mænd og kvinder gennem tiderne har hørt denne stemme og vurderet, at det var værd at risikere at forlade alt for at følge. Selvom de ikke kunne vide, hvor det ville føre.

 

Er der tidspunkter, hvor du finder dig selv i at overveje disse spørgsmål?

 

Ingen kan stille disse spørgsmål eller søge svar på dem, før de først har, lige som Skt. Teresa af Avila, spurgt Gud, deres kærlige skaber: “Hvad er din vilje med mig? Hvor kalder du mig hen?”

 

  • Hvad har livet i vente for mig? Hvor vil jeg gerne være om tyve år?
  • Ønsker jeg at høre til Kristus alene og leve hele mit liv i søgen for intimitet med Ham?
  • Vil jeg være et instrument for fred og helbredelse i vores sårede verden?
  • Tror jeg, at et liv med bøn og hellighed i sig selv er et sandt apostolat? At det kan gøre en forskel i vores verden på ​​det tredje årtusinde?
  • Leder jeg efter oplevelsen af opfyldelse udover hvad samfundet har at tilbyde?
  • Er jeg en engageret katolik og har alligevel en dyb intuition om, at Gud kalder mig til noget mere?
  • Studser jeg over, hvordan det religiøse liv virkelig er?
  • Er jeg tiltrukket af det kontemplative liv, men spekulerer på, om det er muligt for mig at ændre min livsstil på en så radikal måde?
  • Har jeg svært ved at tro på, at Jesus skulle udvælge mig til at forlade alt og følge Ham, og leve i Hans nærhed ?

 

 

At skelne et kald:

 

Lyt til dit eget hjerte.

Lyt til Kristus, der taler i evangelierne.

Lyt til ordene af en præst, en ven eller en rådgiver, som du har tillid til.

Bed uden angst, fredeligt og vedholdende.

Vent på Herren, og stol på Ham, for Han vil ikke undlade at gøre dig opmærksom på Hans vilje for dig.

Hvordan bliver man nonne?

”Hvorfor og hvordan bliver man en karmeliternonne?” Spørger folk. Svaret er, at ingen kan blive nonne uden et personligt kald fra Gud. Hver nonne tror på, at hun har modtaget et sådant kald. Det betyder, at udgangspunktet er et personlig forhold til Gud og et ønske om at følge Kristus og gøre Guds vilje.

Det er ikke bare et personligt valg, det er en kærligheds-historie; en historie om to. Jesus inviterer en til at følge ham i ensomhed på bjergene, for at de kan forblive hos ham og se hans ansigts herlighed.

På vejen til at blive en nonne, er der nogle trin, etaper..

Det er vigtigt at kende til ordenens karisma: hvad er hovedopgaven: bøn eller apostolat?

At skelne mellem det aktive og det kontemplative, mærke efter: hvad længes jeg efter?

Længslen skal passe til klostrets karisma.

De tre spørgsmål man stiller sig selv: Om jeg kan, om jeg vil, om jeg får lov.

At der ikke findes hindringer, at jeg vil prøve det, og at der er et kloster, som tager i mod mig.

Det er ligesom, når man er forelsket; man skal finde den rigtige.

Det er godt at få vejledning af en præst eller et ordensmedlem.

I sidste ende er det først ved at prøve, at man finder ud af, om det er ens vej eller ikke.

En Karmeliternonne

Skt. Josefs Karmel

Hvis du føler dig kaldet til Karmel,
kan du opleve inden i dig selv…

 

Et stærkt ønske om at søge Gud og indgå et intimt forhold til ham.

* * *

En voksende forståelse af at være i ensomhed for at være sammen med Gud alene.

* * *

En kærlighed til kirken og viljen til at ofre personlige ofre for at bringe mænd og kvinder til Kristus.

* * *

Et ønske om enkelhed og sparsomhed i monastisk livsstil.

* * *

En forståelse for den indre frihed, der kommer fra løfterne
om fattigdom, kyskhed og lydighed.

* * *

En villighed til at dele generøst og glædeligt i livet og bestræ-belserne på et lille, søsterligt fællesskab, forenet i deres kær-lighed til Kristus og hinanden.