Etaper i klosterlivet

Hvordan bliver man nonne i Karmel?

Perioden med indledende formation giver en kandidat mulighed at opleve livet i Karmel som forberedelse til den samlede Indvielse af hendes liv til Gud ved højtidelige løfter. Indledende formation varer ca. ni år og kan forlænges op til tolv, hvor både kandidaten og Kommunitetet skelner og samarbejder med Helligåndens virke.

Under formationen modtager kandidaten undervisning i bøn, Lectio Divina, den Hellige Skrift, helgenerne og Karmels og Kirkens historie, liturgi og teologi. Mens disse studier er meget vigtige, er målet for uddannelsen primært at introducere kandidaten til Karmels levede virkelighed.

Formationen sker efter nogle skridt, etaper.

 

“Ethvert instituts medlemmer må først og fremmest besinde sig på, at de ved løftet på de evangeliske råd har svaret på en henvendelse fra Gud.

Dette betyder ikke kun en bortdøen fra synden, men at de har frasagt sig verden og kun lever for Gud, til hvis tjeneste de har viet hele deres liv.

Deres liv har derved fået en særlig vielse, en vielse, som beror på dåbens vielse og udtrykker denne på en meget klar måde.”

(Fra “Den fuldkomne kærlighed”)

 

De første skridt: Interesseret

Enhver, der ønsker at blive medlem af et Karmel, skal først lade sit ønske modnes og vokse gennem bøn og gennem at for eksempel søge information på nettet, hjælp af en vejleder mm. Man kan kontakte et kloster og prøve at forklare så godt som muligt hvad det er, der trækker en til et liv i Karmel. Vi på vores side vil bede om information vedrørende studier, familie, helbred, bede om en anbefaling fra en præst eller lignende. Fra at have været interesseret bliver man kandidat.

Kandidat

Kandidattiden er en tid, hvor regelmæssig kontakt og besøg giver mulighed for en dybere lytten til Helligånden, at lære hinanden at kende og vurdere kaldet.  Kandidaten fortsætter sit liv i verden, men ledsages af bøn og samtaler.

Aspirant

Kandidaten kan ansøge om at blive optaget som aspirant. Når hun bliver accepteret, begynder denne etape hvor hun er ledsaget gennem et program af bøn og dømmekraft, som omfatter muligheder for at opleve livet i klosteret, med min. af 6 måneder som ikke behøver at være sammenhængende. Aspiranttiden varer 1 år.

Postulant

Den aspirant, der føler sig kaldet til at ansøge om indtrædelse, når hun er accepteret, kommer ind i klosteret som postulant.  Postulanttiden (1-2 år) giver mulighed for yderligere bedømmelse af kald og en progressiv tilpasning til det religiøse liv.  Undervisningen fokuserer på at lægge et solidt fundament for bønnen inden for Karmels tradition.

Novice

Novitiatet (2 år) markerer begyndelsen på det religiøse liv og medlemskab i Karmeliterordenen. Novicen modtager Vor Frue af Bjerget Karmels dragt og sit religiøse navn. I denne fase af uddannelsen kommer hun dybere ind i Karmels-erfaring og forbereder sig på religiøse løfter ved bøn og undervisning.

Midlertidige Løfter

Gennem første profession aflægger novicen offentligt løfter om fattigdom, kyskhed og lydighed. Hun er indviet til Gud gennem kirkens tjeneste. For de næste 5 år, vil hun stræbe efter at tilpasse sit liv mere og mere til Kristus, ved at leve sine løfter hver dag. Mens hun fortsætter med at modtage undervisning, vil hun tage mere ansvar for sin egen dannelse i både studium og bøn og finde balance mellem de forskellige aspekter af livet i Karmel.

Højtidelige løfter

Når søsteren har afsluttet perioden med midlertidigt løfter, kan hun blive optaget til Højtidelig profession, hvorved hun aflægger sine løfter. Hun modtager det sorte slør i en højtidelig offentlig ceremoni og bliver et fuldt medlem af de Uskoede Karmeliters Orden. Denne glædesrige dag er begyndelsen på en livsvandring i kontemplation og i total hengivenhed til Kristus, Kommunitetet og Kirken i Kærlighed.

 

 

“Alle, der har aflagt løfte på de evangeliske råd, må i første række søge og elske Gud, der har elsket os først, ligesom de i ethvert forhold må pleje det skjulte liv med Kristus i Gud.

Heraf udspringer og anspores næstekær-ligheden til gavn for verdens frelse og for Kirkens vækst, ligesom det også er denne kærlighed, der inspi-rerer og retleder de evangeliske råds ud-øvelse.”

(Fra “Den fuldkomne kærlighed”)