Skapular

Det brune skapular

Skapular er en del af Karmels dragt og et tegn på,
at man står under Marias beskyttelse og stræber efter at ligne hende.

* * *

Ordenen har villet gøre det muligt for katolikker,
som ønsker at tilhøre Karmels store familie, at gøre dette ved at modtage og bære Ordenens Skapular i karmeliternes ånd.

 

 

Skapularet er en mini-uniform,
med rødder i Ordenens tradition.
Det er et tegn på:

 

* At man vil efterfølge Jesus lige som Maria,
hun som var hans mest fuldkomne discipel.

* At man er åben for Guds vilje, lytter opmærksomt til hans ord i Bibelen,
ofte tager imod sakramenterne, lever et liv i bøn og i Guds nærvær,
i solidaritet med vore medmennesker.

* At man er ført ind i Karmels familie og har fællesskab med Karmels helgener,
som man betragter som brødre og søstre,
og hvis forbillede man forsøger at følge.

* At man tror og håber på at møde Gud i evigheden,
ved hjælp af Jomfru Marias forbøn og beskyttelse.

* At man især ihukommer den 16. juli, Skapularfesten,
hvor Karmeliterordenen fejrer sin største højtid
til Vor Frue af Bjerget Karmels ære.

 

 

 

Skapularet lægges på kun en gang af en karmeliterpater eller en af ham delegeret præst. Bliver Skapularet slidt eller taber man det, erstattes det blot med et nyt.

* * *

Skapularet af stof kan erstattes af en skapularmedaljon, som på den ene side har et billede af den salige Jomfru Maria og på den anden side et billede af Jesu Hjerte. Medaljonen skal velsignes af en præst.

Skapularets baggrund

Foruden sakramenterne og de liturgiske tegn har kirken en række andre tegn tilknyttet en bestemt handling, tradition eller person. En af disse figurer, der har en lang tradition i kirken, er Vor Frue af Karmels brune skapular.

Skapularet er et tegn, der anerkendes af kirken og betragtes af den karmelitiske orden som en ydre påmindelse om Jomfru Marias kærlighed til mennesker.

Selve ordet, skapular, angiver et stykke tøj, som munke brugte under arbejdet. Med andre ord var det oprindeligt et slags forklæde.

Efterhånden som tiden gik begyndte dette tøj at have en symbolsk betydning: Da det hang over skuldrene, blev det et billede af Jesu befaling til disciplene om at tage deres kors dagligt og følge ham. En åge, der var let at bære, hvis man vil.

I bestemte ordensfamilier, inklusive karmeliterne, blev skapularet sådan et tegn på deres livsstil.

I Karmel fik skapularet også et specielt Mariansk præg, da Karmel var Marias orden, og det symboliserede også Karmeliters hengivenhed overfor Jomfru Maria, Guds Moder, deres tillid til hendes moderlige beskyttelse og deres ønske om at ligne hende i hendes efterfølgende Kristus.

Skt. Simon Stock

Simon fik tilnavnet Stock, fordi han havde tilbragt mange år som eremit i et hult træ. Han var englænder og levede  på 1200-tallet.

Simon Stock blev valgt til Karmelitterordenens General i London 1256. Historien og legenden beretter, at han havde stor andagt til Jomfru Maria, og i følge traditionen gav Maria ham et Skapular som tegn på at hun beskyttede Karmeliterordenen og de der bar dette Skapular.

Simon Stock ligger begravet i katedralen i Bordeaux. Hans helgendag fejres den 16. maj.