Indre samling

Indre samling

At bede er at samle sig selv og gå indad, så dybt ind at man når det rum hvor Gud og mennesket er ét. Teresa af Avila taler om bierne (vore sanser) der vender tilbage til kuben for at lave honning. Denne indre samling er noget helt andet end selvoptagethed eller narcissisme. Den der er selvoptaget, går godt nok ind i sig selv, men ikke dybt nok!

Det kontemplative kald

Det kontemplative kald

Hvad betyder det at søge Den Levende Guds ansigt? Jovist, vi har fra vores tidligste barndom lært at Gud er overalt og derfor er der ingen grund til at lede efter ham. Gud på sin side, er også i en vis forstand, undvigende. Vi ved qua vores erfaring, at kun Gud ultimativt kan tilfredsstille os, idet vi er skabt med en evne til at rumme Gud. Guds længsel er at blive forenet med os..