Indre bøn og kontemplation

Indre bøn og kontemplation

Alt hvad vi gør i Karmel har på en eller anden måde den indre bøn til formål. Det er bønnen, som giver alt andet dets mening. Hele klosterobservansen står i bønnens tjeneste. Den er en forberedelse til bønnen eller skaber en atmosfære som fremmer bønnen.

At hvile i Gud – Vor Frue af Karmel

At hvile i Gud – Vor Frue af Karmel

Hvad der især tiltrækker karmeliter til Maria mere end noget andet, er den intimitet hvori hun oplevede Guds nærvær i og med hun gav liv til Guds søn. Et af vores moderne dokumenter siger: ”Karmeliter ser i Jomfru Maria, mor til Gud og kirkens arketype, det perfekte billede af alt hvad de ønsker og håber på at være”.

En ny begyndelse: Fornyelse i bønnen

En ny begyndelse: Fornyelse i bønnen

Hvad er målet for det kristne liv? Hvad er det vi længes efter? Hvad ønsker Gud for os? Jeg tror læsningen af 1. Korintherbrev, 13 om kærlighed, på meget smuk vis udtrykker hvad Guds mening med os er. Vi skal leve i kærlighed, indtil vi bliver kærlighed. En anden måde at udtrykke det på er at sige, at vores kald er at blive som Gud. Hvordan gør vi det? Tag dig sammen og kom i gang? Du kan prøve sådan, men det vil ikke hjælpe dig…