Tegnets Moder

Ømhedens Moder

Hodigitria og Gudsmoder med Jesusbarnet

Maria, Guds Moder og Marias hjerte

Den bedende Maria og Karmels Moder

Guds Moder af Korsun og Kazan, Mother of Passion

Bebudelsen, andre ikoner med Maria og Jesusbarnet