Skapular

Det brune skapular

Skapular er en del af Karmels dragt og et tegn på,
at man står under Marias beskyttelse og stræber efter at ligne hende.

* * *

Skapularet er af brunt uldstof.

* * *

Ordenen har villet gøre det muligt for katolikker,
som ønsker at tilhøre Karmels store familie, at gøre dette ved at modtage og bære Ordenens Skapular i karmeliternes ånd.

 

Skapularet er en mini-uniform,
med rødder i Ordenens tradition
og godkendt af Kirken.
Det er et tegn på:

 

* At man vil efterfølge Jesus lige som Maria,
hun som var hans mest fuldkomne discipel.

* At man er åben for Guds vilje, lytter opmærksomt til hans ord i Bibelen,
ofte tager imod sakramenterne, lever et liv i bøn og i Guds nærvær,
i solidaritet med vore medmennesker.

* At man er ført ind i Karmels familie og har fællesskab med Karmels helgener,
som man betragter som brødre og søstre,
og hvis forbillede man forsøger at følge.

* At man tror og håber på at møde Gud i evigheden,
ved hjælp af Jomfru Marias forbøn og beskyttelse.

* At man især ihukommer den 16. juli, Skapularfesten,
hvor Karmeliterordenen fejrer sin største højtid
til Vor Frue af Bjerget Karmels ære.

 

 

 

Skapularet lægges på kun en gang af en karmeliterpater eller en af ham delegeret præst. Bliver Skapularet slidt eller taber man det, erstattes det blot med et nyt.

* * *

Skapularet af stof kan erstattes af en skapularmedaljon, som på den ene side har et billede af den salige Jomfru Maria og på den anden side et billede af Jesu Hjerte. Medaljonen skal velsignes af en præst.

Den, som vil tilslutte sig Vor Frues store ordensfamilie på denne måde,
kan henvende sig til Karmeliternonnerne i Hillerød
eller til
Karmeliterbrødrene
Norraby 1299
S-260 22 Tågarp
karmel.se/karmelitbroderna/